Tips: RSMH-bloggen

Du som vill läsa mer om hur det är att leva med psykisk ohälsa i vardagen kan följa RSMH-bloggen.

RSMH-bloggen drivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Här kan du läsa aktuella inlägg med fokus på social och psykisk hälsa. Bloggen är en brukarblogg, vilket innebär att alla som skriver har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen för egen del eller som närstående. Alla skribenter förväntas dela RSMH:s grundläggande värderingar, men är utifrån det fria att framföra sina egna tankar och åsikter.

Projektering för LSS-boende i Kattarp

I april tog socialnämnden i Helsingborg beslut om att påbörja en projektering av ett nytt LSS(lagen om stöd och service)-boende för psykiskt funktionsnedsatta i Kattarp. Boendet blir en servicebostad, som kommer att ha tolv lägenheter fördelade på två hus.

Varför i Kattarp?

Det är det Helsingborgs stads fastighetsbolag Kärnfastigheter som föreslår en lämplig tomt för nybyggnation till socialnämnden. Nämnden får sedan bedöma hur väl den passar in på socialstyrelsens rekommendationer. Tomten i Kattarp ligger cirka 200 meter från pågatågstationen och nära både natur och bebyggelse. Alla våra tidigare boenden ligger mer centralt i Helsingborg och ett mindre samhälle kan upplevas som tryggare och lugnare av många människor. En del av den samhällsservice som de boende behöver saknas i närområdet men med täta avgångar på pågatågen är det lätt att nå service i rimlig tid.

Vad blir det för typ av boende?

Med servicebostad menas ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Det finns tillgång till gemensamma utrymmen med möjlighet till gemensamma måltider. Serviceboendet ska vara integrerat i bostadsområdet och smälta in i bebyggelsen. Antal lägenheter ska vara begränsat till 10-12. Det ligger sedan tidigare fyra liknande LSS-boenden för samma målgrupp i centrala Helsingborg. Det nya boendet ska främst täcka upp för en brist på platser för den här målgruppen idag, som bland annat tvingar Helsingborg att göra dyra placeringar i andra kommuner.

Vilka kommer att bo här?

Boendet är inriktat på personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som med största sannolikhet kommer att finnas kvar under lång tid, i värsta fall livet ut. Funktionsnedsättningen måste vara så stor att den orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet. Det innebär att man inte på egen hand klarar vardagssysslor som att klä på sig, laga mat, förflytta sig, kommunicera med omgivningen, eller andra liknande saker utan behöver hjälp regelbundet under lång tid. Diagnosen, orsaken eller graden av funktionshinder saknar betydelse i bedömningen.

Personer som får plats på ett boende av den här typen är dock väl utredda, diagnosticerade och medicinerade, för att fungera så bra och självständigt som möjligt i sin vardag, med stöd från personalen. De boende har samma rättigheter att röra sig fritt i samhället som vem som helst, men generellt sett tenderar de att vara skygga och dra sig undan.

Vi välkomnar dina frågor och synpunkter

Socialförvaltningen kommer att fortsätta att informera om byggplanerna i Kattarp via den här bloggen. Här finns också möjlighet för dig att skicka in synpunkter eller frågor om du vill veta mer, genom att klicka ”lämna en kommentar” under det här inlägget. (Vi besvarar dina frågor så fort vi kan, men ber om överseende med att det kan dröja något i semestertider.) Du är förstås alltid välkommen att ringa oss, via Helsingborgs stads kontaktcenter: 042-10 50 00.

Om ni är en grupp som vill ha mer information kommer vi gärna ut och berättar mer om vad det här blir för typ av boende och vilken målgrupp som kommer att bo där, eller anordnar studiebesök på något av våra nuvarande boenden.

Välkommen på första spadtaget för det nya boendet i Mariastaden

Onsdag 2 april tas det första spadtaget för det nya boendet Mejaren för psykiskt funk-tionsnedsatta, i Mariastaden.

Socialnämndens ordförande Anders Lundström berättar om boendet tillsammans med Björn Petersson, socialförvaltningen. På plats är ­även Kärnfastigheter och BAB Byggtjänst AB.

Vi svarar på frågor och bjuder på grillad korv – välkommen!

När: Onsdag 2 april klockan 12:30 Var: Tomten Mejaren 1, vid Liegatan 2 och Ladugatan 2, i Mariastaden

Bakgrund

Fler boenden för socialnämndens målgrupper
Helsingborgs stad ska satsa 105 miljoner på boenden för socialnämndens målgrupper under 2014-2020. Det framgår av kommunfullmäktiges investeringsplan för 2014. Nu bygger vi ett boende med särskild service enligt socialtjänstlagen för psykiskt funktionsnedsatta i Mariastaden. Det nya boendet ersätter Kronan, som istället ska bli ett stödboende för missbrukare.

Vilka ska bo på Mejaren?
Boendet kommer att ha plats för 22 hyresgäster och vara helt tillgänglighetsanpassat. Målgruppen är personer över 55 år som har funktionsnedsättningar som en direkt följd av långvarig och allvarlig psykisk ohälsa. Alla som får ett boende på Mejaren har ett beslut på boende med särskild service enligt socialtjänstlagen (SOL). De flesta av dem bor redan på något av kommunens boenden eller är externt placerade på enskilda vårdhem. Tanken är att man ska kunna bo livet ut på Mejaren.

Bild på utemiljön vid det nya boendet.

Utemiljön vid det nya boendet ska ha plats för vila och rekreation.

Läs mer

Vilka kommer att bo i Mariastaden? http://blogg.helsingborg.se/dengemensammastaden/2013/01/23/vilka-kommer-att-bo-i-mariastaden/

Ny boendesatsning för psykiskt funktionsnedsatta
http://blogg.helsingborg.se/dengemensammastaden/2013/06/27/ny-boendesatsning-for-psykiskt-funktionsnedsatta/

Bloggtips

Samordnad psykiatri ska underlätta för klienterna

Bo Lindblad och Åke Malmén har båda jobbat länge på socialförvaltningen i Helsingborg, men är nya i sina roller som psykiatrisamordnare för hela staden. Deras första uppdrag blir att se till att Helsingborgs stad och Region Skåne samverkar kring varje klient med psykisk ohälsa.

Åke Malmén och Bo Lindblad

Åke Malmén och Bo Lindblad

Klientperspektiv

De är överens om att det viktigaste i deras uppdrag blir att se till att alla klienter som behöver det får en samordnad individuell plan (SIP).

– Jag tror att i princip alla klienter inom socialförvaltningens vuxenverksamhet har en psykiatrisk problematik och därmed rätt till att få en SIP, menar Åke.

– Det finns sannolikt ett mörkertal inom barn och unga också, påpekar Bosse.

Klienten kommer att märka det här arbetet först och främst genom att de och deras anhöriga ska vara med att ta fram den samordnade individuella planen och målen i den. Där kommer det också att framgå tydligt vem som ska göra vad. Det kommer sedan att leda till en tydligare kontinuitet och en bättre uppföljning i ärendena.

Unga vuxna en nyckelgrupp

En grupp som är extra viktig att nå ut till är unga vuxna (18-25 år) med upplevd psykisk ohälsa.

– Kan vi jobba förebyggande med dem som ligger i riskzonen, utan att det först kräver en psykiatrisk diagnos, då kan vi kanske vända utvecklingen i tid, tror Åke.

Artikeltips

(H)järnkoll har kampanj i Malmö

Plats: Centralstation, Malmö
Tid: 7 dec, klockan 10:00-18:00

Kampanjen Hjärnkoll i Skåne kommer tillsammans med patient-, brukar- och anhörigföreningar att hålla till på Malmö central den 7 december för att lyfta ekonomins betydelse för vår psykiska hälsa.

Läs mer om den här och andra kampanjer på Hjärnkolls webbplats.

Persbrandt om sin bipolaritet

Mattisson har ordet

Vår egna filosof Claes Mattisson har skrivit ner ytterligare några tänkvärda rader:

Dikt av Claes Mattisson

Månadens Mattisson

Vi bjuder på ytterligare en klurighet från Kronans filosof Claes Mattisson.

kronan5