Attityder

Vilka kommer att bo i Mariastaden?

I december tog socialnämnden beslut om att projektera för ett nytt boende för psykiskt funktionsnedsatta i Mariastaden. Det har kommit in en del frågor kring detta boende och vi kommer att svara på de vanligaste här efterhand. Ställ gärna nya frågor genom att skicka in en kommentar.

Vilken typ av diagnoser har dessa personer?

När vi ger biståndsbeslut till denna typ av boendeform utgår vi inte från diagnoser utan mer hur den psykiska hälsan ger funktionsnedsättningar i vardagen. Men de flesta har en psykossjukdom och som man kan räkna med kommer att finnas kvar livet ut. (Åke Malmén, enhetschef socialpsykiatrin)

Vad betyder det att personerna ”oftast inte” är utåtagerande?

Motsatsen till utåtagerande borde vara inåtvänd eller liknande. Dessa personer är oftast inåtvända och tenderar till att isolera sig från andra människor. Men det finns inga regler utan undantag och precis som alla oss andra har de behov av att få ut känslor. Därför finns personal dygnet runt som kan lotsa personen i svåra upplevelser. (Åke Malmén, enhetschef socialpsykiatrin)

Finns det risk att dessa personer även har andra problem, såsom missbruk?

Nej, det finns ett annat boende för den målgruppen.

Välkommen till den gemensamma staden – en blogg om psykisk funktionsnedsättning

Syftet med den här bloggen är att ge allmänheten en ökad förståelse för vad det innebär att ha en psykisk funktionsnedsättning och hur Helsingborgs stad jobbar för att underlätta vardagen för de personer som behöver extra stöd.

Här kan till exempel du som har frågor som rör det planerade boendet i Mariastaden få svar från oss som jobbar med målgruppen. Detta för att minska onödig oro eller ryktesspridning.

Vi som står bakom sidan jobbar på socialförvaltningen i Helsingborgs stad. Du är förstås alltid välkommen att kontakta oss direkt och ställa frågor.

Vi kommer att granska alla frågor och kommentarer innan de publiceras öppet här på sidan. Tänk på att inte skriva något kränkande eller känsliga uppgifter som kan härledas till en viss person. Tänk också på att dina inlägg kan komma att betraktas som allmän handling och i så fall sparas och diarieföras.

Om du har frågor eller synpunkter gällande bloggens innehåll och funktioner eller om uppdateringar och moderering av kommentarer, kontakta David Bergström, informatör på socialförvaltningen: telefon 042-10 42 62.