Kattarp

Nya LSS-boendet i Kattarp

På det nya LSS-boendet bor Billy. Vi passade på att ställa lite frågor om hur det är att bo i Kattarp. Längst ner hittar du även bilder på boendet.

Tycker du om att bo här?
– Jag kan bo var som helst men det är bra att bo här. Det bor mycket folk här, då kan jag umgås med fler och hitta någon att prata med under måltiderna.

Har ni några aktiviteter?
– Varje torsdag träffar vi andra boenden och spelar spel, går på museum och promenerar i skogen.

Vad kan man göra i Kattarp?
– Promenera men se till att inte gå vilse. Förr gick jag mycket nu håller jag mig mest inne och skriver.

Vad skriver du?
– Jag skriver brev till myndigheter och förvaltningar. Allt mellan himmel och jord och sånt de kan göra bättre.

Vad kan vi på Socialförvaltningen göra bättre?
– Det är hemligt tills ni får brevet.

Saknas något i Kattarp?
– Det hade behövts en affär här.

Bygget i Kattarp tar form

Byggandet av vårt nya LSS-boende för psykiskt funktionsnedsatta i Kattarp börjar ta form. Enligt planen ska de 12 lägenheterna vara inflyttningsklara i slutet av 2016.

Så här ser det ut just nu vid Rallaregatan i Kattarp.

Så här ser det ut just nu vid Rallaregatan i Kattarp.

Första spadtaget i Kattarp

Efter många turer och omtag är det nu dags att sätta spaden i jorden för LSS-boendet i Kattarp. Fredagen den 26 februari klockan 13:00 håller vi en liten ceremoni kring detta och bjuder på kaffe och tårta. Även ni som bor i Kattarp är välkomna att fika och prata med oss.

Skåneveckan för psykisk hälsa, Röda kvarn 7 oktober

skaneveckanDelaktighet och brukarinflytande i Helsingborg

Röda kvarn, Karlsgatan 7
7 oktober 8:30-16:30

Helsingborgs stad bjuder på en heldag för att synliggöra och mänskliggöra psykisk ohälsa, och för att berätta om hur vi på socialförvaltningen arbetar med att ha brukaren i fokus. Välkommen!

Dagen är gratis, men antalet platser är begränsade. Först till (Röda) kvarn!

Det finns fortfarande platser kvar! Kontakta David Bergström: telefon 073-231 13 23, e-post david.bergstrom@helsingborg.se.

Program

8:30 Samling och frukostmingel med kaffe och macka
9:00 Case management
10:00 Må-bra-kör
11:00 Vad sysslar de med på Sköldenborg?
.
12:00-13:00 Paus för lunch (på egen hand)
.
13:00 Delaktiga och inflytelserika – brukare blir utvecklare
14:00 Brukarorganisationer, medlemmar berättar + fikamingel (kaffe och kaka)
15:00 Mindfulness och yoga – att still sitt sinne med meditation och rörelse (föreläsning i salongen)
15:45 Yoga prova på-pass i övre foajén (för dem som vill)
16:30 (cirka) Slut på dagsprogrammet
.
17:30 Filmvisning i samarbete med Röda kvarn:
”Amy” – dokumentären om Amy Winehouse
Du som anmäler dig till dagen och också vill se filmen kan få en gratisbiljett (ange detta vid anmälan, biljetten delas ut på plats).

Mer information om programmet

Case management (9:00)

Brukaren ska vara den som sätter sina mål och ska sedan få rätt stöd att genomföra dem. För detta utbildar vi ständigt fler case managers (vård- och stödsamordnare), det vill säga en kontaktperson på den myndighet som personen har flest insatser hos som i sin tur samordnar alla insatser kring personen.

Må-bra-kör (10:00)

Siw Leijon från Dunkers må-bra-kör ser till att vi får släppa loss och aktivera oss, utan krav på prestation.

Sköldenborg (11:00)

På boendet Sköldenborg (ett så kallat SoL-boende med särskild service för psykiskt funktionsnedsatta) har både boende och personal samlats i innovationsgrupper, som gemensamt kommit fram till att jobba fokuserat med att skapa meningsfull sysselsättning i vardagen. Detta har lett till ett system där hela personalen samlas regelbundet i en ledningsgrupp för att följa individernas utveckling på området.

Delaktighet och brukarinflytande (13:00)

Samarbetet med brukarorganisationerna har fått en avgörande roll i hela vuxenverksamhetens utvecklingsarbete. Genom att regelbundet träffas i en gemensam utvecklingsgrupp och i innovationsgrupper har vi tillsammans skapat en organisation för att ta tillvara brukarerfarenheter, fånga upp synpunkter och idéer och bygga ett ömsesidigt förtroende.

Arbetet har sedan lett till flera arbetsgrupper med konkreta uppdrag att jobba vidare inom områden som brukarmentorer för nya socialsekreterare, tillgänglighet för personer som kommer i kontakt med socialförvaltningen och klarspråk i skriven kommunikation.

Mindfulness och yoga (15:00)

Synvis Ottmar är instruktör i mindfulness och yoga och håller yogapass för socialpsykiatrins sysselsättning och för missbruksvården.

Mitt fokus när jag undervisar i mindfulness är att skapa medvetenhet kring val. Att lära sig göra medvetna val istället för att vara reaktiv. En annan viktig del är att lära sig acceptera alla känslor och tankar för det är först då vi kan förändra dem. Det här är bra saker att kunna för alla men i synnerhet människor som lever med skam och skuld för sin livssituation.

Jag försöker att hålla en öppen linje mellan mig och deltagarna där de får uttrycka hur det känns efter övningarna. 

Du som vill kan stanna kvar efter föreläsningen för ett prova-på-pass i Övre foajén (cirka 15:45 -16:30).

Om arrangemanget

Arrangör för den här dagen är Helsingborgs stad, i samarbete med brukarorganisationerna (Fontänhuset Bryggan, Ria – hela människan, LP-stiftelsen, Schizofreniföreningen och RFHL).

Dagens röda tråd är delaktighet och brukarinflytande inom främst socialpsykiatrin, som är en del av socialförvaltningen och har ansvar för bland annat boende, boendestöd och meningsfull sysselsättning för personer med olika grad av psykisk ohälsa.

Skåneveckan för psykisk hälsa pågår hela veckan 5-11 oktober runt om i Skåne. Det är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. Du kan se hela programmet här.

Avboka

Om du har bokat plats och får förhinder får du gärna meddela david.bergstrom@helsingborg.se, telefon: 042-10 42 62, så att vi kan ge platsen till någon annan.

Flyer

Här har du en flyer med programmet den 7 oktober. Fri att använda och sprida! (pdf)

Om våld och hot mot personal

För en tid sedan redovisade Helsingborgs dagblad statistik över våld och hot mot personal i vård- och omsorgsförvaltningens boendeverksamhet. I denna finns bland annat LSS-boenden för personkrets 1 och 2 med (se definition nedan). Socialförvaltningen har i samband med detta fått förfrågningar om hur det ser ut i våra LSS-boenden för personkrets 3; psykiskt funktionsnedsatta, med tanke på den planerade nybyggnationen i Kattarp. Därför har vi tagit fram anmälningar av våld och hot från våra fyra nuvarande LSS-boenden för 2014.

Sex anmälningar under 2014

Personalen har anmält två fall av våld och fyra fall av hot under året. Ett fall har lett till frånvaro från jobbet. Du kan läsa hela sammanställningen här (pdf).

– Det kan finnas ett visst mörkertal – rutinerad personal som känner de boende så väl att de inte anmäler vissa fall av mindre hot. Vi försöker dock uppmuntra personalen att göra anmälningar, så att allt finns dokumenterat. Det finns också rutiner för att bemöta detta. Vi har överfallslarm och gör riskbedömningar av de boende tillsammans med psykiatrin. Skulle det vara någon person som vi känner att vi inte kan hantera får vi i värsta fall göra en omplacering, säger Anna Åkerman, enhetschef för LSS-boendena.

Olika personkretsar i lagen om stöd och service (LSS)

1  personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2  personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter en hjärnskada i vuxen ålder

3  personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

Läs mer om personkretsar och LSS på 1177 vårdguiden.

Socialnämnden vill bygga i Kattarp

Socialnämnden beslutade under torsdagens möte att gå vidare med planerna på att bygga ett LSS-boende i Kattarp. Nu kommer Kärnfastigheter att gå vidare med att ansöka om bygglov och göra en upphandling av entreprenörer. Själva byggandet tar ungefär ett år, så om allt går som planernat kan ett boende stå färdigt tidigast våren 2016.

Har du frågor om boendet eller målgruppen kan du vända dig till socialförvaltningens kommunikatör David Bergström, telefon: 042-10 42 62, e-post: david.bergstrom@helsingborg.se.

Här kan du läsa det informationsbrev som har delats ut i närområdet i Kattarp (pdf).

Beslut om Kattarp 18 december

Torsdagen den 18 december fattar socialnämnden beslut i frågan om att bygga ett nytt LSS-boende i Kattarp. Förslaget till beslut är att bygga på den aktuella tomten. Du kan läsa förslaget i sin helhet här.

Har du frågor om boendet eller målgruppen kan du vända dig till socialförvaltningens kommunikatör David Bergström, telefon: 042-10 42 62, e-post: david.bergstrom@helsingborg.se.

Tredje Kattarpsrundan

I torsdags var vi åter i Kattarp och informerade om det nya LSS-boendet. Vi träffade bland annat föreningen Byabetan i Hasslarp, som driver aktuella samhällsfrågor i de båda byarna, samt några nära grannar intill den aktuella tomten. Vi tackar återigen för trevliga samtal och stor gästfrihet!

Något nytt besök i byn är inte spikat just nu, men är du Kattarpsbo och vill veta mer om boendet och målgruppen, hör av dig till vår kommunikatör David Bergström, telefon: 042-10 42 62, e-post: david.bergstrom@helsingborg.se.

Nästa tur till Kattarp 13 november

Vi tackar återigen Kattarpsborna för gästfrihet och givande dialog om det planerade LSS-boendet! I onsdags träffade vi representanter för kyrkan och några av de närmsta grannarna till den aktuella tomten.

Nästa tur gör vi framåt kvällen på torsdag 13 november. Om du vill träffa oss och ställa frågor eller komma med synpunkter, hör av dig till vår kommunikatör David Bergström, telefon: 042-10 42 62, e-post: david.bergstrom@helsingborg.se.

En uppdaterad version av informationsbladet till Kattarp kan du hitta här.

Besök i Kattarp 5 november

Onsdagen den 5 november kommer ett gäng från socialförvaltningen ut till Kattarp under eftermiddag/kväll för att informera om det planerade LSS-boendet för psykiskt funktionsnedsatta. Om du har frågor och vill att vi kommer och pratar med just dig, hör av dig till vår kommunikatör David Bergström: telefon 042-10 42 62, e-post: david.bergstrom@helsingborg.se.