Nationellt

5 minuter 5 maj

5minDen 5 maj är det dags igen att prata 5 minuter om psykisk ohälsa. Kampanjen drivs av Hjärnkoll.

Kan tvångstankar leda till våldsbrott?

Ny studie om brott och psykisk ohälsa

Personer som dömts till rättspsykiatrisk vård ser inte sin psykiska sjukdom som huvudorsaken till brottet. I stället pekar de på missbruk, fattigdom eller vrede mot en viss person. Det visar en  ny avhandling av Pontus Höglund, doktorand vid Lunds universitet och etiksamordnare inom Rättspsykiatri i Region Skåne.

Pontus Höglund har gjort intervjuer med patienter och personal inom svensk rättspsykiatri  om sambanden mellan psykisk sjukdom och förmågan att värdera verkligheten, göra moraliska bedömningar och kontrollera sina handlingar.

Patientgruppen utgjordes av 46 patienter från olika rättspsykiatriska kliniker. Bara fyra av patienterna menade att deras psykiska sjukdom varit huvudorsaken till deras handling.

Du kan läsa artikeln i sin helhet på Lunds universitets webbplats.

5 minuter om psykisk ohälsa

Idag är det den 5 maj och kampanjdags. Ta 5 minuter av din dag åt att prata om psykisk ohälsa med någon! Eller dela med dig på sociala medier, med hashtagen #5min5maj. Initiativtagare till kampanjen är (H)järnkoll. Du kan läsa mer om #5min5maj på Facebook.

5min

Fortsatt förändrade attityder till psykisk ohälsa

Att fler vågat prata om psykisk ohälsa har lett till ökad öppenhet och att avståndstagandet mot personer med psykisk ohälsa har minskat i Sverige. Betydande förändringar i attityder och beteenden har skett de senaste fem åren till följd av det arbete som bland annat bedrivits av regeringsuppdraget Hjärnkoll.

Den befolkningsundersökning som Hjärnkoll offentliggör idag, där drygt 2000 personer deltagit, visar positiva förändringar när det handlar om såväl attityder som beteenden. Kampanjen Hjärnkoll har varit aktiv i sex år och drivits på uppdrag av regeringen. I de län som prioriterades först i arbetet är de positiva förändringarna störst och omfattar flest områden. I hela landet syns samtidigt positiva tecken på en attitydförändring.

– En majoritet i Sverige har på något sätt erfarenhet av psykisk ohälsa, ändå är diskrimineringen utbredd. Studien visar att det går att förändra negativa attityder och beteenden om man satsar på att bryta tystnaden. Nyckeln till framgång ligger i ett starkt lokalt arbete och regeringen måste nu se till att förutsättningar för ett långsiktigt arbete skapas, säger Rickard Bracken, verksamhetschef riksförbundet Hjärnkoll.

Exempel på förändringar i attityder i kampanjlänen:

Det är skrämmande att tänka sig att människor med psykiska sjukdomar bor i mitt bostadsområde

2009 svarade 15,9 procent ja, 2014 var siffran 9,0 procent.

Människor med en psykisk sjukdom är mycket mindre farliga än vad de flesta människor tror

2009 svarade 72,3 procent ja, 2014 var siffran 83,6 procent.

Jag är motståndare till att människor som har en psykisk sjukdom bor i mitt grannskap

2009 svarade 15,4 procent ja, 2014 var siffran 8,1 procent.

Du kan läsa Hjärnkolls pressmeddelande här.

Här kan du läsa och ladda ner hela undersökningen.

Nöjesbladet startar kampanjen #otillräcklig

Tips: RSMH-bloggen

Du som vill läsa mer om hur det är att leva med psykisk ohälsa i vardagen kan följa RSMH-bloggen.

RSMH-bloggen drivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Här kan du läsa aktuella inlägg med fokus på social och psykisk hälsa. Bloggen är en brukarblogg, vilket innebär att alla som skriver har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen för egen del eller som närstående. Alla skribenter förväntas dela RSMH:s grundläggande värderingar, men är utifrån det fria att framföra sina egna tankar och åsikter.

(H)järnkoll har kampanj i Malmö

Plats: Centralstation, Malmö
Tid: 7 dec, klockan 10:00-18:00

Kampanjen Hjärnkoll i Skåne kommer tillsammans med patient-, brukar- och anhörigföreningar att hålla till på Malmö central den 7 december för att lyfta ekonomins betydelse för vår psykiska hälsa.

Läs mer om den här och andra kampanjer på Hjärnkolls webbplats.

Hjärnkolls kampanjdag 28 maj

Den 28 maj har Hjärnkoll en nationell kampanjdag för att synliggöra psykisk ohälsa.

I Malmö anordnas en vandring från centralstationen till Möllevångstorget, med start 16:00, under parollen: ”Arbetsliv för alla!” Det hela avslutas med tal och sång.

Läs mer på Hjärnkolls webbplats.

Fira världsautismdagen i Ängelholm

Idag är det världsautismdagen. Den firas bland annat med utställningen Wall of Fame, diskussionsforum och föreläsningar på Stadsbiblioteket i Ängelholm. Läs mer om detta här.

Världsautismdagen är instiftad av FN och firas 2 april varje år för att öka medvetenheten om och förståelsen för personer med psykiska funktionsnedsättningar i autismspektrat.