Fortsatt förändrade attityder till psykisk ohälsa

Att fler vågat prata om psykisk ohälsa har lett till ökad öppenhet och att avståndstagandet mot personer med psykisk ohälsa har minskat i Sverige. Betydande förändringar i attityder och beteenden har skett de senaste fem åren till följd av det arbete som bland annat bedrivits av regeringsuppdraget Hjärnkoll.

Den befolkningsundersökning som Hjärnkoll offentliggör idag, där drygt 2000 personer deltagit, visar positiva förändringar när det handlar om såväl attityder som beteenden. Kampanjen Hjärnkoll har varit aktiv i sex år och drivits på uppdrag av regeringen. I de län som prioriterades först i arbetet är de positiva förändringarna störst och omfattar flest områden. I hela landet syns samtidigt positiva tecken på en attitydförändring.

– En majoritet i Sverige har på något sätt erfarenhet av psykisk ohälsa, ändå är diskrimineringen utbredd. Studien visar att det går att förändra negativa attityder och beteenden om man satsar på att bryta tystnaden. Nyckeln till framgång ligger i ett starkt lokalt arbete och regeringen måste nu se till att förutsättningar för ett långsiktigt arbete skapas, säger Rickard Bracken, verksamhetschef riksförbundet Hjärnkoll.

Exempel på förändringar i attityder i kampanjlänen:

Det är skrämmande att tänka sig att människor med psykiska sjukdomar bor i mitt bostadsområde

2009 svarade 15,9 procent ja, 2014 var siffran 9,0 procent.

Människor med en psykisk sjukdom är mycket mindre farliga än vad de flesta människor tror

2009 svarade 72,3 procent ja, 2014 var siffran 83,6 procent.

Jag är motståndare till att människor som har en psykisk sjukdom bor i mitt grannskap

2009 svarade 15,4 procent ja, 2014 var siffran 8,1 procent.

Du kan läsa Hjärnkolls pressmeddelande här.

Här kan du läsa och ladda ner hela undersökningen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *