Om våld och hot mot personal

För en tid sedan redovisade Helsingborgs dagblad statistik över våld och hot mot personal i vård- och omsorgsförvaltningens boendeverksamhet. I denna finns bland annat LSS-boenden för personkrets 1 och 2 med (se definition nedan). Socialförvaltningen har i samband med detta fått förfrågningar om hur det ser ut i våra LSS-boenden för personkrets 3; psykiskt funktionsnedsatta, med tanke på den planerade nybyggnationen i Kattarp. Därför har vi tagit fram anmälningar av våld och hot från våra fyra nuvarande LSS-boenden för 2014.

Sex anmälningar under 2014

Personalen har anmält två fall av våld och fyra fall av hot under året. Ett fall har lett till frånvaro från jobbet. Du kan läsa hela sammanställningen här (pdf).

– Det kan finnas ett visst mörkertal – rutinerad personal som känner de boende så väl att de inte anmäler vissa fall av mindre hot. Vi försöker dock uppmuntra personalen att göra anmälningar, så att allt finns dokumenterat. Det finns också rutiner för att bemöta detta. Vi har överfallslarm och gör riskbedömningar av de boende tillsammans med psykiatrin. Skulle det vara någon person som vi känner att vi inte kan hantera får vi i värsta fall göra en omplacering, säger Anna Åkerman, enhetschef för LSS-boendena.

Olika personkretsar i lagen om stöd och service (LSS)

1  personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2  personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter en hjärnskada i vuxen ålder

3  personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

Läs mer om personkretsar och LSS på 1177 vårdguiden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *