Brukarföreningar driver utvecklingsarbete

Under tisdagseftermiddagen samlades representanter för frivilligorganisationerna Fontänhuset Bryggan, Ria – hela människan och RSMH – Kamratföreningen Lyktan i Bryggans lokaler i centrala Helsingborg för att träffa socialförvaltningens utvecklare. Gruppen har träffats några gånger nu och tanken är att det ska fortsätta som ett led i förvaltningens satsning på delaktighet för brukare.

Brukargrupp på Bryggan

Brukargrupp på Bryggan

brukargrupp_bryggan2

– Brukarmedverkan är inte bara önskvärt – det är nödvändigt, för att vi ska kunna utveckla vårt sätt att jobba inom socialtjänsten, säger Leif Redestig, en av utvecklarna.

Diskussionen den här dagen handlade mycket om det första mötet med socialtjänsten – hur du som sökande tar dig mod och laddar upp för att ta kontakt, men sedan får vänta flera dagar på att få träffa en socialsekreterare och hinner tappa modet och motivationen. Föreningarna efterlyser en snabbare väg in och fler kontaktmöjligheter, till exempel via webben. De poängterar också hur viktigt det är för självkänslan att få en bra kontakt vid det första mötet.

Johnny Nyander är en av representanterna från Bryggan

Johnny Nyander, Bryggan

Johnny Nyander, Bryggan

Vad tycker du om de här träffarna?

– Mycket intressant och utvecklande, även för mig som har varit med ett tag. Det är nytänkande. Jag vet inte om det har funnits i den här formen förut.

Tror du att det kommer att leda till några förändringar i slutändan?

– Jag hoppas att det når hela vägen. För våra medlemmar är det viktigt. De blir friskare fortare om de inte ligger kvar i systemet och väntar för länge.

Vad kan du och Bryggan bidra med?

– Vi bidrar med erfarenhet om vad våra medlemmar har upplevt i kontakten med socialtjänsten innan. Vi har många äldre medlemmar som har gått den ”jobbiga” vägen och nu vill vi att de nya ska få bättre förutsättningar.

Vad är det konkret som ni vill ändra på?

– Vi vill se mer förståelse för dem som har råkat illa ut. Att se personen som en människa som bara är inne på ett snett spår, inte som en misslyckad själ.

Vad tycker du om diskussionerna så här långt?

– Jag var inte med de första gångerna, men blev nyfiken och undrade vad de sysslade med här. Det har varit väldigt bra diskussioner och roligare och intressantare än vad jag hade väntat mig.

Fontänhuset Bryggan

Fontänhuset Bryggan Helsingborg är en stödförening för personer med psykisk ohälsa. De är en del av en internationell rörelse och beskriver sin verksamhet så här:

”På fontänhusen fokuserar vi alltid på det friska, för att få det friska att bli större än det sjuka. Vi tror att alla människor bär resurser. Personer med psykisk ohälsa är däremot en stor grupp i samhället som knappt syns. Trots detta lider 1 av 4 i samhället av det.
Vårt mål är att lyfta fram denna grupp.”

Länk till Bryggans webbplats.

Länk till Ria – hela människan.

Länk till RSMH – Kamratföreningen Lyktan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *