Länkar

Bipolarna är en kunskapsbank och ett socialt forum för personer med bipolär sjukdom.

Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (Cepi) i Lund presenterar aktuell forskning kring insatser för personer med ett psykiskt funktionshinder.

Fontänhuset Bryggan Helsingborg är en stödförening för personer med psykisk ohälsa, som fokuserar på det friska och arbetar för att synliggöra psykisk ohälsa i samhället.

Helsingborgs stad erbjuder stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

(H)järnkoll är en nationell kampanj med uppdrag från regeringen att arbeta med öppenhet kring psykisk ohälsa. Här berättar människor om sina egna upplevelser av psykisk ohälsa, du får svar på ett antal myter och kortfattad information om olika diagnoser.

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) är ett nätverk av  patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

RSMH – Kamratföreningen Lyktan i Helsingborg, är en förening som genom socialpolitisk kamp och kamratstödjande verksamhet verkar för dem som hotas av, är i eller har upplevt sociala eller psykiska svårigheter.

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.

Socialpsykiatriskt Forum vänder sig till dig som arbetar eller har ansvar för behandling, stöd och rehabilitering; som själv drabbats av psykisk ohälsa eller är anhörig eller som arbetar med övergripande frågor, forskning och politik.

  • Eva Svensson

    Detta var det bästa jag läst på Facebook någon gång!! Klart att människor med psykisk ohälsa bo vid Mariastaden. Märk väl att en gång i tiden var Maria Park s:ta Maria!! Alla där var psykiskt vid ohälsa så låt dem bara komma hit! Detta var deras plats en gång. HELA Maria Park lyssna ej till Nejsägarba min mor jobbadede på Tvätten på 60- talet Oh vilken grön vacker plats det var!! Säg ja ja ! Mvh Eva

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *