Ökad tolerans för personer med psykisk ohälsa i Skåne

Skåne har varit ett prioriterat län för den nationella kampanjen Hjärnkoll sedan 2011 och det har gett resultat. Enligt den årliga attitydundersökningen från Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) tycker 74 procent av skåningarna att man bör acceptera att bli granne med en psykiatrisk verksamhet. Detta jämfört med knappt 67 procent när kampanjen började.

Motsvarande anser knappt 19 procent att lokalbefolkningen har goda skäl att motarbeta en utlokalisering av psykiatrisk verksamhet i bostadsområdet. 2011 var den siffran över 25 procent.

Skåningarna följer därmed trenden i de län som varit kampanjlän sedan Hjärnkoll startade 2009. Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa, med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Läs mer om CEPI:s undersökning på Hjärnkolls webbplats.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *