Projektering för LSS-boende i Kattarp

I april tog socialnämnden i Helsingborg beslut om att påbörja en projektering av ett nytt LSS(lagen om stöd och service)-boende för psykiskt funktionsnedsatta i Kattarp. Boendet blir en servicebostad, som kommer att ha tolv lägenheter fördelade på två hus.

Varför i Kattarp?

Det är det Helsingborgs stads fastighetsbolag Kärnfastigheter som föreslår en lämplig tomt för nybyggnation till socialnämnden. Nämnden får sedan bedöma hur väl den passar in på socialstyrelsens rekommendationer. Tomten i Kattarp ligger cirka 200 meter från pågatågstationen och nära både natur och bebyggelse. Alla våra tidigare boenden ligger mer centralt i Helsingborg och ett mindre samhälle kan upplevas som tryggare och lugnare av många människor. En del av den samhällsservice som de boende behöver saknas i närområdet men med täta avgångar på pågatågen är det lätt att nå service i rimlig tid.

Vad blir det för typ av boende?

Med servicebostad menas ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Det finns tillgång till gemensamma utrymmen med möjlighet till gemensamma måltider. Serviceboendet ska vara integrerat i bostadsområdet och smälta in i bebyggelsen. Antal lägenheter ska vara begränsat till 10-12. Det ligger sedan tidigare fyra liknande LSS-boenden för samma målgrupp i centrala Helsingborg. Det nya boendet ska främst täcka upp för en brist på platser för den här målgruppen idag, som bland annat tvingar Helsingborg att göra dyra placeringar i andra kommuner.

Vilka kommer att bo här?

Boendet är inriktat på personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som med största sannolikhet kommer att finnas kvar under lång tid, i värsta fall livet ut. Funktionsnedsättningen måste vara så stor att den orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet. Det innebär att man inte på egen hand klarar vardagssysslor som att klä på sig, laga mat, förflytta sig, kommunicera med omgivningen, eller andra liknande saker utan behöver hjälp regelbundet under lång tid. Diagnosen, orsaken eller graden av funktionshinder saknar betydelse i bedömningen.

Personer som får plats på ett boende av den här typen är dock väl utredda, diagnosticerade och medicinerade, för att fungera så bra och självständigt som möjligt i sin vardag, med stöd från personalen. De boende har samma rättigheter att röra sig fritt i samhället som vem som helst, men generellt sett tenderar de att vara skygga och dra sig undan.

Vi välkomnar dina frågor och synpunkter

Socialförvaltningen kommer att fortsätta att informera om byggplanerna i Kattarp via den här bloggen. Här finns också möjlighet för dig att skicka in synpunkter eller frågor om du vill veta mer, genom att klicka ”lämna en kommentar” under det här inlägget. (Vi besvarar dina frågor så fort vi kan, men ber om överseende med att det kan dröja något i semestertider.) Du är förstås alltid välkommen att ringa oss, via Helsingborgs stads kontaktcenter: 042-10 50 00.

Om ni är en grupp som vill ha mer information kommer vi gärna ut och berättar mer om vad det här blir för typ av boende och vilken målgrupp som kommer att bo där, eller anordnar studiebesök på något av våra nuvarande boenden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *