Finns det ett samband mellan psykisk ohälsa och våldsamhet?

Många frågor kring planerade boenden för psykiskt funktionsnedsatta rör trygghet för omgivningen, i synnerhet barnfamiljer.

Fråga: Det finns många exempel i nutid på oskyldiga barn som råkat ut för psykiskt sjuka människors utbrott…

Sambandet mellan våld och psykisk ohälsa är i själva verket närmast obefintligt. Tyvärr kan man få en helt annan bild i media, som tar upp extremfallen och gärna nöjer sig med en förenklad förklaring om psykisk sjukdom som en orsak i sig, snarare än att se till hela livssituationen. Det kan till exempel röra sig om personer som inte får hjälp och stöd av samhället utan ”självmedicinerar” genom missbruk.

2010 presenterade Karolinska Institutet en rapport tillsammans med Oxford University som visar att bipolär eller manodepressiv sjukdom inte ökar risken att begå våldsbrott. Överrepresentationen i våldsbrott av personer med bipolär sjukdom förklaras istället nästan helt av samtidigt missbruk. Tidigare forskning har visat liknande resultat när det gäller schizofreni. Läs mer på Karolinska Institutets webbplats.

Du kan läsa mer om hur samhället ser på psykisk ohälsa på Hjärnkolls webb.

Här kan du läsa en rapport om bilden av psykisk ohälsa i media, bland annat i samband med mordet på Anna Lindh (pdf).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *