Välkommen på första spadtaget för det nya boendet i Mariastaden

Onsdag 2 april tas det första spadtaget för det nya boendet Mejaren för psykiskt funk-tionsnedsatta, i Mariastaden.

Socialnämndens ordförande Anders Lundström berättar om boendet tillsammans med Björn Petersson, socialförvaltningen. På plats är ­även Kärnfastigheter och BAB Byggtjänst AB.

Vi svarar på frågor och bjuder på grillad korv – välkommen!

När: Onsdag 2 april klockan 12:30 Var: Tomten Mejaren 1, vid Liegatan 2 och Ladugatan 2, i Mariastaden

Bakgrund

Fler boenden för socialnämndens målgrupper
Helsingborgs stad ska satsa 105 miljoner på boenden för socialnämndens målgrupper under 2014-2020. Det framgår av kommunfullmäktiges investeringsplan för 2014. Nu bygger vi ett boende med särskild service enligt socialtjänstlagen för psykiskt funktionsnedsatta i Mariastaden. Det nya boendet ersätter Kronan, som istället ska bli ett stödboende för missbrukare.

Vilka ska bo på Mejaren?
Boendet kommer att ha plats för 22 hyresgäster och vara helt tillgänglighetsanpassat. Målgruppen är personer över 55 år som har funktionsnedsättningar som en direkt följd av långvarig och allvarlig psykisk ohälsa. Alla som får ett boende på Mejaren har ett beslut på boende med särskild service enligt socialtjänstlagen (SOL). De flesta av dem bor redan på något av kommunens boenden eller är externt placerade på enskilda vårdhem. Tanken är att man ska kunna bo livet ut på Mejaren.

Bild på utemiljön vid det nya boendet.

Utemiljön vid det nya boendet ska ha plats för vila och rekreation.

Läs mer

Vilka kommer att bo i Mariastaden? http://blogg.helsingborg.se/dengemensammastaden/2013/01/23/vilka-kommer-att-bo-i-mariastaden/

Ny boendesatsning för psykiskt funktionsnedsatta
http://blogg.helsingborg.se/dengemensammastaden/2013/06/27/ny-boendesatsning-for-psykiskt-funktionsnedsatta/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *